“İnovasyon Yüzyılı-Türkiye’de Sağlığın Geleceği” raporu açıklandı

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) ve Ernst&Young (EY) işbirliğiyle hayata geçirilen “Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Geleceği Projesi” kapsamında hazırlanan “İnovasyon Yüzyılı-Türkiye’de Sağlığın Geleceği” raporunun sonuçları açıklandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, raporun sonuçları, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikle paylaşıldı.

Raporda ülkedeki sağlık hizmetlerinin mevcut durumunun yanı sıra sağlığın geleceği için yeni ve yenilikçi bir politika çerçevesi geliştirilmesine yönelik politika önerileri sunuldu.

Açılış konuşmalarını AmCham Türkiye Sağlık ve Yaşam Bilimleri Komitesi Eş Başkanı ve MSD Türkiye Genel Müdürü Gözde Güllüoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç’ın yaptığı etkinlikte, raporda öne çıkan noktalar, EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı ve Kamu Sektörü Lideri Serhat Akmeşe tarafından aktarıldı.

Açıklamada açılış konuşmasına yer verilen Gözde Güllüoğlu, Türkiye’nin dünyanın en rekabetçi ekonomilerinden biri haline gelmesini ve uluslararası doğrudan yatırımlardan aldığı payın daha da artmasını hedeflediklerini belirtti.

Güllüoğlu, AmCham Türkiye olarak, Türkiye’de sağlığın geleceğine yönelik ihtiyaçları gözeterek çalışmalar yaptıklarına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu doğrultuda yenilikçi bir politika çerçevesi önerisi geliştirmek amacıyla EY Türkiye ile ‘İnovasyon Yüzyılı-Türkiye’de Sağlığın Geleceği Projesi’ni gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Proje kapsamında, Türkiye’de sağlığın kalite, erişilebilirlik ve maliyetler özelinde mevcut durumunu ele alarak bu metriklerdeki performansını ölçtük. Uluslararası çapta iyi uygulama örnekleri üzerinden Türkiye’nin gelişim alanlarını belirleyerek, ülkemizde hangilerini uygulamaya koyabileceğimizi tespit ettik. Kalite, erişilebilirlik, Ar-Ge ve inovasyonu göz önünde bulundurarak Türkiye’nin sağlıktaki yeni dönüşüm hikayesinin politika çerçevesini bu dokümanda oluşturmayı hedefledik. İnovasyon Yüzyılı-Türkiye’de Sağlığın Geleceği Paneli ile projemizde gerçekleştirilen çalışmaları kamu ve özel sektördeki paydaşlarla paylaşarak farkındalık yaratmayı ve onların görüşlerini alarak projeyi son haline getirmeyi amaçlıyoruz.”

“Türkiye Yüzyılının yatırım yüzyılı olması için çalışıyoruz”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Kılınç da bugün gelinen noktada sağlık sektörünün önemli kazanımlar elde ettiğini kaydetti.

Kılınç, “Ancak nüfus artıyor, kırsaldan kente yerleşim hız kesmiyor ve büyük şehirlerdeki sağlık hizmetleri beklentileri günbegün artıyor. Bu sebeple kazanımları daha ileriye götürebilmemiz için belki de daha çok çalışmamız gerekmektedir. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız her fırsatta bu yüzyılın tarihe ‘Türkiye Yüzyılı’ olarak geçeceğini vurguluyor. Biz de Türkiye Yüzyılı’nın bir Yatırım Yüzyılı olması için elimizden gelen gayreti Ofis olarak sergiliyoruz. Yerli olsun yabancı olsun sektördeki güzide şirketlerimizin operasyonlarını iyileştirmeyi ve bu sektöre olan güvenini artırmayı bir görev addediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Önceliğimiz koruyucu sağlık hizmetleri olmalı”

EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı ve Kamu Sektörü Lideri Akmeşe de küresel hastalık yükü çalışmaları incelendiğinde, özellikle kronik hastalıklarının yükünün her geçen sene arttığını aktardı.

Akmeşe, bu yükün artmasında uzayan yaşam sürelerinin etkisinin çok büyük olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bu nedenle hastalıklarla etkin mücadele, dünyada olduğu gibi Türkiye’de giderek önemli hale gelmektedir. Türkiye sağlık sistemini geleceğe hazırlamak ve öncü konumunu devam ettirebilmesi için İnovasyon Yüzyılı-Türkiye’de Sağlığın Geleceği projesini yürütmüş bulunmaktayız. Proje boyunca geniş katılımcılık esaslı, istişareye dayalı 3 aşamalı bir yaklaşım izledik. Öncelikli olarak Türkiye’nin sağlık sisteminin ekonomik ve politik analizini gerçekleştirdik. Analiz sonucunda Türkiye’nin sağlıksız yaşlandığını, koruyucu sağlık uygulamalarına daha yüksek önem verilmesi gerektiğini, sağlık hizmetlerinde kalitenin doğru tanımlanmadığı ve bu nedenle doğru ve etkin ölçülemediğini, yenilikçi ilaç ve tıbbi cihazlara erişimde zorluk çekildiğini ve Türkiye’nin sektörel uluslararası doğrudan yatırımları cezbetme noktasında potansiyelinin gerisinde kaldığını görmüş olduk.

İkinci aşama kapsamında uluslararası iyi uygulama örneklerinin analizinde ise değer temelli yaklaşımlar ve sağlık harcamalarının akılcı şekilde yönetilmesini hedefleyen politikalara Türkiye’de ihtiyaç duyulduğunu ve teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon altyapısı ve sürdürülebilirliğinin desteklenmesi için odaklı politikaların geliştirilmesi gerektiğini tespit ettik. Bulgularımız doğrultusunda ise Türkiye’de sağlığın geleceğinin politika çerçevesini geliştirdik. Temennimiz, geliştirilen politika önerileri ile Türkiye’nin yeni yüzyılında ülkece sağlık alanında yeni başarılara imza atmak.”

Raporla Türkiye’de sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yardımcı olacak, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak, Ar-Ge ve inovasyonu arttıracak ve sağlık alanındaki uluslararası yatırımları canlandıracak bir politika dokümanı oluşturulması hedefleniyor.

Raporun hazırlanması sürecinde AmCham Türkiye üyelerinden Alliance Healthcare, BMS, Linde Gas, Medtronic ve MSD “Ana Sponsor”, Amgen, Novo Nordisk ve Organon “Proje Sponsoru”, Baxter, Janssen, Johnson & Johnson, Pfizer ve Smith&Nephew ise “Marka Sponsoru” olarak destek sağladı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx